ΔΙΑΖΥΓΙΟ : Αιτίες, συνέπειες, προσαρμογή

Γενικά Ο αριθμός των διαζυγίων αυξάνεται σταθερά και η μετάβαση από τους εφόρου ζωής γάμους σε πολλούς γάμους ή συμβιώσεις, με ενδιάμεσες περιόδους χωρίς σύντροφο, έχουν διαφοροποιήσει σημαντικά τον τρόπο κάλυψης της ανάγκης για εγγύτητα και συνύπαρξη των ενήλικων ατόμων στη διάρκεια της ζωής τους. Οι συνεχείς αλλαγές στη δομή της οικογένειας δεν επηρεάζουν μόνο … Continue reading ΔΙΑΖΥΓΙΟ : Αιτίες, συνέπειες, προσαρμογή