Τηλεφωνο

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2310.23.45.87

Email

salpistis@i-psyxologos.gr

Διεύθυνση γραφείου

Διεύθυνση γραφείου: Πατριάρχου Ιωακείμ 10, Θεσσαλονίκη (κέντρο)

atomiki-psixotherapeia-savvas-salpistis

Ατομική ψυχοθεραπεία

Στην ατομική ψυχοθεραπεία, κάποιος μπορεί να μιλήσει για τις πραγματικές δυσκολίες που βιώνει στη ζωή του.  Διαμέσου της σχέσης με έναν ψυχοθεραπευτή, οι εσωτερικές αυτές συγκρούσεις μπορούν να  αμβλυνθούν και να εξαφανιστούν ώστε να αλλάξει το ψυχικό τοπίο του ατόμου.

Η σχέση με τον ψυχοθεραπευτή αξιοποιείται ώστε να διευρυνθεί η κατανόηση του εαυτού και η αίσθηση της προσωπικής δύναμης, να εμβαθύνει το άτομο την κατανόησή του για τις προσωπικές του επιλογές και τη ζωή του εν γένει και να καταφέρει να έχει πολύ μεγαλύτερη ελευθερία επιλογών. Οι διάφορες συγκρούσεις και τρόποι λειτουργίας εγκαθιδρύονται, συνήθως, από τα πρώιμα στάδια της ζωής, δημιουργώντας ψυχική αστάθεια και σοβαρά εμπόδια στην ψυχοσυναισθηματική μας εξέλιξη.

Βασικές προϋποθέσεις για μια ψυχοθεραπεία είναι η θεραπευτική σχέση να μπορέσει να δημιουργηθεί μέσα από μια συνεργασία εμπιστοσύνης που να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους εχεμύθειας.

Στόχοι μπορεί να είναι η απόκτηση μεγαλύτερης αυτογνωσίας και ουσιαστικής κατανόησης της προσωπικής κατάστασης ζωής, ο εντοπισμός εμποδίων αλλά και προσωπικών δυνατοτήτων, η ενδυνάμωση της ταυτότητας και η επιθυμία για ζωή ακόμα και μετά από μία σοβαρή κρίση. Διαμέσου της συμπλήρωσης αυτού του προσωπικού παζλ ζωής, πληθαίνουν οι δυνατότητες λήψης υπεύθυνων αποφάσεων και τεκμηριωμένων επιλογών για σημαντικές αλλαγές στη ζωή.

Διάρκεια της θεραπείας

Στη διάρκεια των πρώτων συνεδριών, θεραπευόμενος και θεραπευτής συμφωνούν από κοινού για τους στόχους της θεραπείας. Όταν πρόκειται για κάποιο περιορισμένης έκτασης πρόβλημα που ο θεραπευόμενος θέλει να επιλύσει, στην περίπτωση αυτή, η θεραπεία μπορεί να εστιαστεί σε αυτό το σημείο και να μειωθεί αισθητά η χρονική της διάρκεια.

Εάν ο θεραπευόμενος έχει πιο σύνθετα και εκτεταμένα προβλήματα, και ιδιαίτερα εάν υφίστανται για μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι συχνά δύσκολο να προκαθοριστεί επακριβώς η χρονική διάρκεια της θεραπείας.

Σε μια τέτοια περίπτωση, η θεραπεία ολοκληρώνεται όταν ο ίδιος ο θεραπευόμενος αισθάνεται πως οι αρχικοί στόχοι που τέθηκαν έχουν επιτευχθεί. Ως εκ τούτου, μια ατομική ψυχοθεραπεία μπορεί να διαρκέσει από μερικές εβδομάδες ή μήνες έως και αρκετά χρόνια.

Dr. Σάββας Ν. Σαλπιστής M.Sc. Ph.D.

Κλινικός Ψυχολόγος Πανεπιστημίου Στοκχόλμης  ενηλίκων και παίδων.
Διπλωματούχος Ψυχοθεραπευτής Βασιλικού Ιατροχειρουργικού Ινστιτούτου Karolinska Στοκχόλμης.