Σχολικές / μαθησιακές δυσκολίες
 
 
 
Σχολικές / μαθησιακές δυσκολίες
 
Δυσλεξία
Δυσλεξία
Δυσλεξία

ΔΥΣΛΕΞΙΑ : Αιτιολογία, διάγνωση, πορεία, αντιμετώπιση

Γενικά «Μπορείτε να φαντασθείτε. Πως. Σας πήρε ένα. Μπορείτε να φαντασθείτε πως σας πήρε ένα λεπτό για να διαβάσετε αυτή τη φράση. Καινακατανοήσετετιθέλειναπει. Ή ακόμα χειρότερα: να τη γράψετε…». Περίπου αυτή είναι η καθημεριν...
 
Σχολικές / μαθησιακές δυσκολίες
 
Σχολικές Δυσκολίες
Σχολικές Δυσκολίες
Σχολικές Δυσκολίες

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ : Μία εναλλακτική προσέγγιση

  Υπάρχουν κανόνες για τα πάντα στη ζωή μας που αποτελούν, κάθε φορά, κριτήριο της «φυσιολογικότητάς» μας και που οι περισσότεροι από εμάς ακολουθούμε -σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό- οικειοθελώς ή από ανάγκη, αν θέλουμε να απ...

 
Σχολικές / μαθησιακές δυσκολίες
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ : Συμπτώματα, διάγνωση, αντιμετώπιση

Γενικά Υπάρχουν διαφόρων ειδών μαθησιακές δυσκολίες  (Μ.Δ.) που εκφράζονται με διαφορετικό τρόπο στα διάφορα άτομα. Οι «γενικευμένες» Μ.Δ. έχουν ως αποτέλεσμα το άτομο να έχει μεγαλύτερες δυσκολίες από τους άλλους, όσον αφορά σ...